Průkaz energetické náročnosti budovy

tzv. Energetický štítek

Jak velký je to problém? Kdo má povinnost energetický štítek opatřit?

Je to majitel nemovitosti, kdo by měl opatřit energetický štítek, pokud chce prodávat, pronajímat či rekonstruovat. Zákonná povinnost předložit energetický štítek kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy na nemovitost platí již od roku 2013, přesto však stále řada majitelů tuto skutečnost podceňuje. Při nedodržení těchto povinností může být přitom prodávající sankcionován až do výše 200.000,- Kč. A to zdaleka není vše… V tomto případě se také kupující může proti uzavřené kupní smlouvě odvolat až po dobu 5 let. Pokud se chystáte prodávat či pronajímat svou nemovitost, nevyhýbejte se zpracování energetického štítku, jelikož si tak můžete způsobit velké právní i majetkové škody.

Řešíte i Vy tuto záležitost?

Kontaktujte mě a já vše vyřídím za Vás.